Paszporty dla zwierząt towarzyszących

Zgodnie z Dyrektywą Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992r. oraz po przystąpieniu Polski do Wspólnoty Europejskiej, zobowiązani jesteśmy od X 2004 r. do posiadania odpowiedniej dokumentacji zwierzęcia : paszportu podczas przekraczania granicy UE ze swoim zwierzęciem. Przez zwierzę towarzyszące a zarazem takie które wymaga posiadania paszportu rozumiemy: psa, kota, fretkę.

Paszport trwałe oznakowanie oraz podstawowe szczepienia są niezbędne aby zwierzę mogło przekroczyć granicę (nawet tę nieistniejącą:))


Warunki wystawienie paszportu zwierzę musi być:

  • trwale oznakowane mikrochip lub tatuaż (czytelny!)
  • aktualnie zaszczepione przeciw wściekliźnie

Niektóre kraje UE (UK, Malta, Szwecja, Benelux), wymagają spełnienia dodatkowych warunków jak np oznaczenie poziomu przeciwciał w kierunku wścieklizny, czy przewóz zwierzęcia przez określonego przewoźnika. O szczegóły pytajcie się w zakładach leczniczych uprawnionych do wydawania paszportów ewentualnie w ambasadach krajów do których chcecie jechać.


Nasza przychodnia jest uprawniona do wystawiania międzynarodowych paszportów dla zwierząt towarzyszących wszczepiamy także mikrochipy w standardach ISO. Wszystkie te czynności wykonujemy rutynowo.