Agresywny pies

10 sytuacji, których należy unikać gdy twój pies jest agresywny

  1. Jeżeli pies szczeka lub warczy przenieś jego uwagę na inny obiekt lub ćwiczenie, które zna. Jeżeli i to nie przyniesie sukcesu odwróć się od niego pozostaw go w spokoju lub zamknij w odosobnionym pomieszczeniu. Cechą główną takich psów jest dominacja a co za tym idzie „panowanie” nad sytuacją. Postępując w powyższy sposób zakończymy niepowołane zachowanie psa.
  2. Nie sięgaj gwałtownie do obroży psa, nie dotykaj jego łap. Najpierw każ mu usiąść uspokoić się pozostać. Potem możesz założyć smycz i ewentualnie kaganiec. Pamiętaj zanim cokolwiek zaczniesz robić pies musi się uspokoić.
  3. Nie przeszkadzaj psu śpiącemu czy odpoczywającemu. Jeśli leży Tobie na drodze nie przechodź ponad nim. Zawołaj go do siebie każ mu usiąść i pozostać na miejscu. Zawsze mów psu, co ma zrobić a zanim poświęcisz mu uwagę każ przyjść do siebie usiąść i czekać.
  4. Jeżeli pies drapie cię skacze na ciebie nie odpychaj go lecz schowaj ręce i odwróć się od niego. Jeżeli się uspokoi pochwal go.
  5. Nie baw się z psem w agresywny sposób : klepanie, zapasy itp. W przeciąganie z psem baw się tylko miękkimi szmatkami, gdy pies reaguje na twoje polecenia tzn. gdy każesz mu usiąść to siada i czeka, jeśli żądasz by zostawił szmatkę zostawia ją. Jeśli reaguje w sposób agresywny lub nie stosuje się do twoich poleceń nie należy się z nim bawić w taki sposób. Jeżeli zaś reaguje pozytywnie nie zapominaj o tym by każdorazowo po zakończonej zabawie uspokoić go i zabrać mu szmatkę (w tym momencie to Ty jesteś zwycięzcą zabawy)
  6. Nigdy nie pozwalaj psu kłaść się na łóżku, szczególnie kiedy agresywnie reaguje gdy każesz mu z niego zejść. Jeśli to konieczne musi spać i odpoczywać poza sypialnią. Ograniczy to ryzyko problemów jakie mogłyby wyniknąć z nieumyślnych ruchów, które pies z kolei mógłby odczytać jako zagrożenie.
  7. Jeżeli pies jest agresywny podczas jedzenia to karmić go należy w zamkniętym pomieszczeniu, jeśli karmisz go pozostałościami z posiłków (czego należy unikać) należy je włożyć najpierw do miski, kazać mu usiąść i uspokoić się. Nie dopuszczaj do sytuacji by pies żebrał o jedzenie przy stole.
  8. Nigdy nie karz psa fizycznie. Jeżeli zwierzę zachowuje się agresywnie powiedz spokojne „NIE” i postaraj się zmienić sytuację. Używaj takiego tonu głosu by kojarzył się z dezaprobatą a nie z grożeniem. Z sytuacji z zagrożeniem można wyjść pozostawiając psa samego lub wołając go do innego pomieszczenia i każąc mu usiąść. Jeżeli pies jest mocno pobudzony, należy go unikać do momentu aż się uspokoi.
  9. Ostrzeż przychodzących do ciebie gości, że twój pies jest agresywny. Jeśli chcesz go im pokazać poproś by siedzieli i zachowywali się spokojnie w momencie wprowadzania psa, jeśli będzie spokojny usiądzie lub położy się pochwal go jeśli będzie się jednak zachowywać agresywnie trzeba go wyprowadzić do innego pomieszczenia.
  10. Pamiętaj aby cokolwiek zaczniesz robić ze swoim psem zawsze usiadł i uspokoił się.

Zalecenia przygotowane na podstawie opracowania Karen L.Overall z University of Pensylwania, Philadelfia
tekst tej porady można wykorzystać do celów indywidualnych wszelkie przedruki i inne zastosowania po konsultacji z autorem.