Akcja sterylizacji i kastracji

Jak co roku bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji tanich sterylizacji i kastracji zabiegów jest znaczna ilość lecz wszystkich zainteresowanych zapraszam jeszcze do końca miesiąca (jest kilka wolnych terminów) można się umawiać.