Akcja – „Senior 7+”

Chciałbym zaproponować Państwu udział w akcji „Senior 7+” naszej Przychodni. Ma ona na celu przypomnieć o tym że zwierzęta szczególnie te w wieku 7+ (powyżej 7 roku życia) są narażone na częstsze występowanie chorób związanych z wiekiem. Przyjmuje się że właśnie okres 7 lat odgranicza wiek dojrzały od wieku zaawansowanego ale jeszcze nie starczego, dotyczy to zarówno psów jak i kotów. Dlatego ważne jest by w tym czasie systematycznie badać zwierzęta w kierunku najczęściej występujących chorób. Wykonywanie tzw. badań przesiewowych umożliwia wykrycie zaczątków pewnych chorób niekoniecznie dających objawy ogólne. Wczesne wykrycie ułatwia postępowanie lecznicze, umożliwia też często całkowite wyeliminowanie choroby. Częstość takich badań profilaktycznych to przynajmniej 1 raz w roku, w wypadku zwierząt o stwierdzonych problemach 2 razy do roku lub częściej w zależności od konieczności. Do podstawowych badań profilaktycznych zalicza się dokładne badanie stanu obecnego zwierzęcia oraz wykonanie badania morfologicznego oraz biochemicznego krwi. Jeśli istnieje konieczność lub podejrzenia o problemy z drogami moczowymi rozszerza się diagnostykę o badanie moczu.

Zapraszamy do udziału w akcji. Dla tych którzy przystąpią wraz ze swoimi pupilami do tej akcji mamy ciekawą propozycję cenową co do badania zwierzęcia oraz badań dodatkowych: krew , mocz.